Kierownictwo - KPP Słubice

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 13.04.2012

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W SŁUBICACH

nadkomisarz Tomasz Rawa

 

P.O. I ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH

podkomisarz Mariusz Wojtuściszyn