Kierownictwo - KPP Słubice

Kierownictwo

Kierownictwo

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W SŁUBICACH

młodszy inspektor Jacek Gralak

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH

nadkomisarz Tomasz Rawa