Kierownictwo - KPP Słubice

Kierownictwo

Kierownictwo

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W SŁUBICACH

 Komendant

młodszy inspektor Rafał Wawrzyniak

 

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH

podkomisarz Tomasz Kaczyński