Struktura - KPP Słubice

Struktura

 

Nazwa wydziału Telefon miejski

Wydział Kryminalny

95 759 28 50

Wydział Prewencji 95 759 28 20
Wydział Ruchu Drogowego 95 759 28 45

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

95 759 28 30

Zespół Kadr i Szkolenia

95 759 28 70

 

95 7592871

Zespół Finansów i zaopatrzenia

95 759 28 75
 

95 759 28 74

Zespół Łączności i Informatyki

95 759 28 99

 

95 759 28 96

Zespół Prezydialny

95 759 28 00

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

95 759 28 77