Struktura - KPP Słubice

Struktura

Data publikacji 12.04.2012

 

Nazwa wydziału Telefon miejski

Wydział Kryminalny

95 759 28 50

Wydział Prewencji 95 759 28 20
Wydział Ruchu Drogowego 95 759 28 45

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

95 759 28 30

Zespół Kadr i Szkolenia

95 759 28 70

 

95 7592871

Zespół Finansów i zaopatrzenia

95 759 28 75
 

95 759 28 74

Zespół Łączności i Informatyki

95 759 28 99

 

95 759 28 96

Zespół Prezydialny

95 759 28 00

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

95 759 28 77