„Przytul mnie” – spotkanie z uczniami - Aktualności - KPP Słubice

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Przytul mnie” – spotkanie z uczniami

Data publikacji 07.06.2017

Uczniowie z Rzepina wzięli udział w spotkaniu profilaktyczno-edukacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa w Sieci. Organizatorem spotkania, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury byli policjanci z KP w Rzepinie.

„Przytul mnie” pod takim hasłem odbyło się spotkanie w Miejskim Domu Kultury w Rzepinie z uczniami Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącego. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywną reakcją młodych ludzi. W pierwszej części spotkania młodzież i wychowawcy wspólnie z policjantami oraz zaproszonymi gośćmi obejrzeli film pt. „Przytul mnie. „Przytul mnie” to duński film poruszający problem zjawiska cyberprzemocy, która coraz częściej obecna jest we współczesnym świecie. Dlatego też zaraz po seansie odbyła się  dyskusja o niebezpieczeństwie związanym z rejestrowaniem i przesyłaniem osobistych materiałów o charakterze seksualnym za pośrednictwem telefonu i Internetu. Głównym celem spotkania było uświadomienie młodzieży, że w świecie wirtualnym, podobnie jak w realnym istnieją takie same zasady i reguły, których nie można łamać, gdyż można wyrządzić drugiej osobie krzywdę, a nawet doprowadzić do jej śmierci. St.post. Paulina Dyl z Zespołu Psychologów KWP w Gorzowie Wlkp. omówiła aktualne problemy dotyczące zagrożeń online, na jakie narażeni są użytkownicy Internetu. Policjanci omówili kwestie związane z odpowiedzialnością karną, jaką ponoszą sprawcy cyberprzemocy oraz przedstawili szereg artykułów, których nieprzestrzeganie niesie za sobą poważne konsekwencje prawne.

 

Spotkanie jest efektem ścisłej współpracy na rzecz budowania bezpieczeństwa w środowiskach szkolnych i młodzieżowych.