Przedświąteczne spotkanie opłatkowe - Aktualności - KPP Słubice

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przedświąteczne spotkanie opłatkowe

Data publikacji 19.12.2017

Zgodnie z wieloletnią tradycją, również i w tym roku, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach policjanci i pracownicy cywilni wzięli udział w uroczystym spotkaniu opłatkowym.

Słubicka Policja w codziennym funkcjonowaniu współpracuje z różnymi instytucjami. Dlatego też, na spotkaniu wigilijnym nie zabrakło m.in. Prokuratora Rejonowego w Słubicach Pani Małgorzaty Fila, Starosty Słubickiego Pana Marcina Jabłońskiego, Burmistrza Słubic Pana Tomasza Ciszewicza, Burmistrza Rzepina Pana Sławomira Dudzisa, Wójta Gminy Górzyca Pana Roberta Stolarskiego, Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Słubicach Pana Wojciecha Śliwińskiego, Prezesa Szpitala Pani Małgorzaty Krasowskiej – Marczyk, funkcjonariuszy z zaprzyjaźnionego Komisariatu Policji we Frankfurcie n/O oraz emerytów policyjnych.

Praca policjanta jest służbą bardzo trudną, wymagającą wiele poświęceń, szczególnie kosztem rodziny. Bez względu na pogodę i czas policjant podejmuje czynności, które wywierają ogromny wpływ na niego samego, a także drugiego człowieka. Mając to wszystko na uwadze Komendant Powiatowy Policji w Słubicach mł. insp. Rafał Wawrzyniak złożył na ręce policjantów, pracowników komendy, oraz ich rodzin szczególne życzenia wszelkiej pomyślności w nowym 2018 roku .

Po życzeniach komendanta, przyszedł czas na chwilę refleksji i modlitwy, którą poprowadził kapelan słubickich policjantów ksiądz Marcin Majewski. Kapelan dzieląc się opłatkiem życzył policjantom przede wszystkim bezpiecznej służby.

Spotkanie odbyło się w radosnej i życzliwej atmosferze. Ze strony gospodarza jak i gości padło wiele ciepłych i świątecznych słów. Wszyscy przełamali się opłatkiem i życzyli sobie zdrowych i spokojnych świąt.