Spotkanie służb mundurowych z młodzieżą - Aktualności - KPP Słubice

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie służb mundurowych z młodzieżą

Data publikacji 09.02.2018

Przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Wojska oraz Izby Celnej spotkali się z młodzieżą szkolną w Młodzieżowym Centrum Kariery w Słubicach. Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie młodzieży specyfiki pracy w mundurze.

Każdy z przedstawicieli zawodów opowiedział o specyfice swojej pracy. Następnie poruszona została tematyka rekrutacji w danych jednostkach oraz wymagań psychofizycznych, którymi powinien cechować się kandydat do pełnienia służby

Asp. Magdalena Jankowska opowiedziała młodzieży  o procedurze rekrutacyjnej dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz o tym jakie kandydat powinien posiadać predyspozycje zarówno fizyczne jak i osobowościowe.

Po wystąpieniu każdego z zaproszonych gości młodzież miała możliwość zadawania pytań, z czego chętnie korzystała, w wyniku czego wywiązała się dyskusja ukierunkowana na kwestie, które szczególnie interesowały młodzież, tj. wymagania psychofizyczne, wykształcenie, możliwości awansu oraz zarobki.