Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Targi Edukacji i Pracy w Słubicach „Edukacja – Praca – Kariera bez Granic”

Data publikacji 29.11.2018

Policjanci promowali swój zawód na targach pracy i edukacji zorganizowanych w Collegium Polonicum w Słubicach. Stoisko informacyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród młodych osób. Mundurowi opowiadali jakie warunki musi spełniać kandydat na policjanta oraz jak wyglądają poszczególne etapy rekrutacji.

Organizatorami targów były: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Collegium Polonicum w Słubicach, Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze/Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Słubicach, Starostwo Powiatowe w Słubicach i Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Przewodnim hasłem towarzyszącym całemu przedsięwzięciu było EDUKACJA – PRACA – KARIERA BEZ GRANIC.

Charakterystyczna dla Targów Edukacji była prezentacja instytucji oświatowych, edukacyjnych, szkoleniowych, szkół ponad gimnazjalnych i wyższych uczelni oraz jednostek OHP w tym MCK. Tematyka dotyczyła m.in. ofert kierunków kształcenia, zawodów poszukiwanych na współczesnym rynku pracy, różnorodnych szkoleń i przekwalifikowań zawodowych. Na Targach było można dowiedzieć się również o możliwości edukacji w Niemczech.

Targi Pracy miały na celu przede wszystkim prezentację stoisk pracodawców oraz ich ofert pracy. Dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy to okazja do bezpośredniego kontaktu z pracodawcą lub z osobą reprezentującą daną firmę. Ponadto na Targach wystawiły się instytucje rynku pracy.

Przygotowane zostały również warsztaty tematyczne, z zakresu przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

Zainteresowani służbą w Policji byli przede wszystkim młodzi ludzie, którzy swoją przyszłość i karierę zawodową wiążą właśnie z mundurem. Funkcjonariusze odpowiadali na szereg pytań oraz rozdawali ulotki z informacjami dla zainteresowanych.

Uczestnicy targów pracy mogli dowiedzieć się między innymi, jakie warunki musi spełniać kandydat do służby oraz jak wyglądają poszczególne etapy rekrutacji. Policjanci wyświetlili także film promujący lubuską Policję.