Bajdan Wojciech s. Wiktora - Poszukiwani - KPP Słubice

Poszukiwani

Bajdan Wojciech s. Wiktora

Data publikacji 22.10.2014

ur. 20.05.1964 r.

ostatnie miejsce zameldowania Słubice, ul. Kanałowa

Poszukiwany na podstawie listu gończego wystawionego przez Sąd Rejonowy w Słubicach Sygn. Akt. IIK 390/05, OP-161/05

Poszukiwany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.