Boronilo Sergii s. Alexandr - Poszukiwani - KPP Słubice

Poszukiwani

Boronilo Sergii s. Alexandr

Data publikacji 05.11.2015

ur. 28.04.1971 r.

zam. Ukraina, ul. Jarosława Mudrego 53/1

Poszukiwany na podstawie listu gończego wystawionego przez Sąd Rejonowy w Słubicach Sygn. Akt. IIK 191/06, OP-73/08

Poszukiwany za nielegalne przekroczenie granicy RP.