Olszanowski Krzysztof s. Mariana - Poszukiwani - KPP Słubice

Poszukiwani

Olszanowski Krzysztof s. Mariana

Data publikacji 05.11.2015

ur. 05.09.1974 r.

zam. Słubice, ul. Pl. Przyjaźni 26/4

Poszukiwany na podstawie listu gończego wystawionego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Sygn. Akt. IIK 1028/02, OP-78/08

Poszukiwany za oszustwo.