Wojewódzki turniej klas policyjnych - Aktualności - KPP Słubice

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzki turniej klas policyjnych

Data publikacji 17.09.2015

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz  Fundacja „Contra Crimen” we współpracy z Lubuskim Kuratorem Oświaty rozpoczynają cykliczną organizację Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Uczniów Klas o Profilu Policyjnym. Zapraszamy reprezentacje lubuskich szkół prowadzących innowacje pedagogiczne o charakterze policyjnym do udziału w turnieju.

Celem turnieju jest sprawdzenie poziomu wiedzy oraz sprawności fizycznej uczniów uczęszczających do szkół z klasami o profilu policyjnym, wyrabianie nawyku współdziałania w grupie, opartego na wzajemnym zaufaniu do umiejętności i sprawności kolegów/koleżanek. W ramach finału wyłoniona zostanie najlepsza drużyna w województwie lubuskim. Realizacja powyższego przedsięwzięcia rozpocznie się 25 września 2015 r. wizytami przedstawicieli Policji w szkołach. W czasie spotkań omówione zostaną szczegóły dotyczące organizacji turnieju.

Finał zaplanowano na 4 grudnia 2015 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Drużyny będą rywalizować o puchar oraz wiele cennych nagród. Turniej składać się będzie z czterech konkurencji: sprawdzianu wiedzy o Policji, sprawności fizycznej, pierwszej pomocy i konkurencji strzeleckiej.

Termin zgłaszania drużyn do dnia 16 października 2015 r. na adres e-mail:tomasz.roszko@go.policja.gov.pl

Pobierz załącznik: