Odpowiedzialność karna nieletnich - spotkania z młodzieżą - Aktualności - KPP Słubice

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odpowiedzialność karna nieletnich - spotkania z młodzieżą

„Odpowiedzialność karna nieletnich oraz zachowania świadczące o demoralizacji” tematem przewodnim spotkań policjantów ze słubicką młodzieżą.

Podczas spotkań policjanci wyjaśniali młodzieży zagadnienia związane z przestępczością nieletnich, omówili pojęcia czynu karalnego i wskazali najczęstsze zjawiska demoralizacji wśród młodzieży. Ponadto funkcjonariusze przestrzegali młodych ludzi przed negatywnymi skutkami zażywania wszelkich środków odurzających, przypominając jednocześnie przypadki zatruć młodych osób dopalaczami, które skutkowały poważnymi i nieodwracalnymi zmianami, a nawet śmiercią. Celem spotkań profilaktycznych ze słubicką młodzieżą jest kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań młodzieży i podnoszenie świadomości prawnej nieletnich.