„DOPALAM się SOBĄ” w słubickich szkołach - Aktualności - KPP Słubice

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„DOPALAM się SOBĄ” w słubickich szkołach

Data publikacji 05.12.2018

Policjanci ze Słubic kontynuują spotkania w ramach Wojewódzkiego Programu Antydopalaczowego pn."DOPALAM się SOBĄ". Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Głównym celem, do którego zmierza Program „DOPALAM się SOBĄ” jest ograniczenie zjawiska zażywania przez młodzież środków odurzających ze szczególnym naciskiem na środki zastępcze tj. dopalacze.Policjanci przeprowadzają  spotkania z uczniami szkół ponadgimnazjalnych powiatu słubickiego. Prelekcje zostają przeprowadzone na podstawie konspektów przygotowanych przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Ponadto podczas zajęć zaprezentowany zostaje film profilaktyczny dot. zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy.

 

Źródło: mł.asp. Ewa Murmyło